Współpraca

emblemat-ifmsa-poland-granatowy

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland zrzesza studentów kierunku lekarskiego wszystkich uniwersytetów w Polsce pragnących angażować się w rozmaite akcje społeczne o profilu medycznym. Odpowiada także
za integrację studentów oraz pomoc doświadczonych działaczy młodszym kolegom.

PTSS, czyli Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, od 1997 roku zrzesza młodych adeptów kierunków lekarsko-dentystycznych w Polsce. Na arenie międzynarodowej organizacja jest członkiem rzeczywistym: International Association of Dental Students oraz European Dental Students Association, natomiast w skali lokalnej działa poprzez oddziały mieszczące się we wszystkich miastach, gdzie znajdują się szkoły dentystyczne.

SML, czyli Śląska Medycyna Laboratoryjna jest organizacją zrzeszającą studentów kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Została założona w październiku 2013 roku i cieszy się popularnością w środowisku akademickim. Głównym celem SML jest promocja kierunku analityka medyczna. SML jest organizacją, która pozwala na realizację projektów, urzeczywistnianie studenckich pomysłów
i inicjatyw.  Zrzesza kreatywnych studentów o wspólnej pasji, chcących brać aktywny udział w życiu akademickim.

Studenckie Towarzystwo Farmacji Przemysłowej – jest to organizacja studencka założona w grudniu 2015 roku przez studentów Wydziału Farmaceutycznego z OML Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wywodzi się z koła Farmacji Przemysłowej działającego przy Katedrze Farmacji Stosowanej. STFP powstało z myślą poszerzania zainteresowań studentów tematyką przemysłu farmaceutycznego m.in. poprzez organizację wyjazdów do firm farmaceutycznych.

Studencka Grupa Fotograficzna to nieformalna grupa założona na przełomie stycznia
i lutego 2017 roku, przeznaczona dla wszystkich amatorów fotografii na naszym Uniwersytecie. Celem grupy jest integracja studentów, którzy lubią robić zdjęcia, wspólne plenery i wyjścia na wystawy fotograficzne.